Legfrissebb hireink és eseményeink

 
Árral szemben úszni

„Elálmélkodnak az Ő tanításán; mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.” Márk 1:22

Oka van, hogy írok! Isten szeretné, hogy ezzel is szolgáljam Őt!
Tudom, hogy a hírlevél elolvasása közben is lehet kapni Istentől, csak akarni kell!

Nehéz megállni a világban keresztény fiatalként, idősként sem könnyű, én úgy veszem észre!
Több szolgálótól hallottuk már: „az utolsó időkben nehéz megmaradni hitben”.

Szeretném, ha eldöntené mindenki, hogy keresztény fiatal-vagy idősként,
Istenben nehéz megmaradni vagy a világban nem könnyű kitartani keresztényként?
Én azt mondom, hogy Isteni hitben szeretnék lenni örökké!

Nem akarok álló vízben lebegni, én folyamatosan erősödő forrás akarok lenni mások számára a Szent Szellem által!
Fiatalként, „új generációsként” nehéz megmaradni hitben és most nem csak az Isteni hitre gondolok. Az én korosztályom nagyon kevés dologban hisz, már-már saját magukban sem a „nem keresztény fiatalok”.
Én, mint keresztény családban nevelkedett ifjú azt veszem észre, hogy a jó nevelés, a szülők, keresztény ismerősök és az Isteni hitben való közösség nagy befolyással van arra, hogy ne „árral szembe ússzak”!

Mit is jelent „árral szemben úszni”? Olyan világi dolgokról kell lemondanod, amit a sátán minden újabb nap alkalmával felkínál neked. Kortársaid buzdításának ellenére, te lemondasz minden olyan dologról, ami a te szabadságodtól és örök életedtől elszakítana.
Minden nap a szemünk elé kerülnek a pornográf tartalmak, a szórakozási cikkek és a szórakozóhelyek felajánlásai, gondolok itt a cigarettára, narkotikumokra, alkoholra és más-más világi dolgokra. Emellett sokszor, sőt majdnem mindenhol találkozunk társalgó csoportokkal, akik kárörvendőek, gúnyosak és beszédeikben megjelenik a káromkodás, Istent szidalmazó kifejezések.

Tudjunk ellent mondani a sátánnak, tudjuk azt mondani, hogy:
„távozz sátán, neked itt nincs hatalmad!”
Nagyon sok kísértés és kihívás ér minket, keresztényeket nap, mint nap, de ne hagyjuk, hogy ez elválasszon bennünket az Úr szeretetétől!

A keresztényeknek szabadságuk van!

„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” Róma 8:38-39

„Istenben nehéz megmaradni, vagy a világban nem könnyű kitartani keresztényként?
Én azt mondom, hogy Isteni hitben szeretnék lenni örökké!
Nem akarok álló vízben lebegni, én folyamatosan erősödő forrás akarok lenni mások számára a Szent Szellem által!”

Keresztényként kitartani a világban tényleg nem könnyű, ugyanazokat a csalódásokat éli meg, mint más keresztény emberek, csak az a probléma, hogy ő nem veszi észre ezt.

Egy igen passzív keresztény emberről beszélhetünk akkor, ha valaki keresztényként a világban van, a vallásos keresztényről. Ő róla tudjuk elmondani, hogy álló vízben lebeg.De van egy nagyon jó hírem ezen emberek számára, Isten szabad akaratot adott és neked kell döntened, hogy melyik úton haladsz tovább, Ő már kitárta karjait és azt várja, hogy oda sétálj Hozzá és átöleld Őt!

Istenben való megmaradás, az Isteni hit megtartása, az Istennel való kapcsolat fenntartása.
Igen, nehéz!
De hidd el, megéri gyümölcsözővé válni Isten kertjében!
Az Istenben járó keresztény ember az, aki teljes szívéből elfogadta az Urat és be van töltekezve a Szent Szellem által, az, aki Újjászületett keresztény!
Ők a folyamatosan erősödő forrás”!

Bordás Barnabás

_________________________________________________________________________________
Érték

Azt mondják, úgy tudod meg valakiről, hogy milyen ember, hogy megfigyeled, hogyan beszél másokról és hogyan cselekszik. Isten is arról fog megítélni, hogy hogy cselekszel. Azt mondja az ige:
"Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg."
Ezeket... Valójában miket?
Fogadjuk be, etessük meg, beszélgessünk vele, vagy hallgassuk meg? Vagy a negatív oldalaként: rúgjunk bele, hagyjuk éhezni, ázni és fázni?

Azaz igazság, hogy csupán 3 dolgot kell megtenni és akkor igazán azt teszed, amit kell.
1. Szeresd az Urat, a te Istenedet...
2. Szeresd felebarátodat, mint magadat..
3. Légy engedelmes gyermeke Istennek!

Ha ezt megteszed: lesz hited, lesznek bizonyságaid és Isten büszke lesz minden tettedre, amit az Ő Atyjafiával teszel. Ugyanis, akkor megadod neki a feltétel nélküli szeretetet, legyen az a személy bármilyen is. Szépen beszélsz róla és vele. Annak ellenére, hogy meg lesz a véleményed róla, nem beszéled ki, nem ócsárolod és mindig segítő kezet nyújtasz. Ha „csak” egy ima, vagy akár egy jó szó az. Esetleg pénzbeli segítség, tettleges segítség vagy pusztán meghallgatod. Talán egy bátorítás az igéből vagy éppen figyelmeztetés, hogy a Biblia szerint mi a helyes és helytelen (igeverssel alátámasztva). Ettől még nem leszel kétszínű, hiszen véleménye lehet az embernek, csak nem szabad, hogy ezek irányítsák.
Tudnunk kell mindig, mindenkinek segítő kezet nyújtanunk.
Ám vannak helyzetek, amikor nagyon nehéz lesz, az ember irritálni fog és ki nem állhatod. Ekkor SEM szabad elfordulni.
Imádkozz, hogy azokat az értékeket, amiket Isten elrejtett benne, lásd meg, és tudd értékelni Te is. Illetve soha ne feledd, hogy az Atya mindenkit másmilyennek teremtett, az Ő terve szerint. Így aztán benne is kell, hogy legyen valami jó, és elviselhető.
A baj ott van, hogyha ez az ember utasít el téged, a segítségedet. Ne tántorodj el, hisz Neki is nehéz, éppen ezért imádkozz érte, a változásért. Ne feledd addig nem baj a különbözőség, míg nem a lélek más bennetek. Ám ha így is lenne, és ezért lenne a sok vita, akkor is szeretned kell az illetőt, mert nem test és vér ellen van tusakodásunk.
Így aztán, a konfliktusok és problémák esetén kérj bölcsességet az Úrtól. Majd megmondja mit és hogyan tegyél és akkor, ha eszerint cselekszel embertársaddal már van egy pluszpontod. Ugyanis az Ő Atyjafiával cselekedted meg, így a fenti ige szerint akkor Vele tetted meg!

Ui.: Gondold meg mit tennél Jézus Krisztussal! Mert ezek szerint, amit másokkal teszel, azt a Messiással teszed!
Áldásban gazdag hónapot minden kedves Olvasónak!

Bordás Krisztina
_________________________________________________________________________________
Ifi Istentisztelet beszámoló 2016

Manapság, a legtöbben a legegyszerűbb módon válaszolnak arra a kérdésre, miszerint milyen volt az alkalom, amin részt vettek. Ez általában így szokott elhangzani: „Jó volt!”.
Ám keresztény körű alkalmak esetében, mikor mondható ez el? Úgy vélem csakis akkor, ha jelen volt a legfőbb Jó!
Egészen bizonyos vagyok abban, hogy a 2016-os év első Ifiistentiszteletén ott volt az Úr Jézus.
Nem csupán azért, mert megígérte, hogy velünk lesz egészen a világ végezetéig vagy talán azért, mert többen voltunk, mint ketten, vagy hárman akik összegyűltünk az Ő nevében hanem, mert érezhető volt a jelenléte, munkája és végtelen nagy kegyelme!

A gyülekezet legújabb szolgálójaként, szívemben levő nagy izgalommal vártam az alkalom lefolyását, hiszem nem csak résztvevőként voltam jelen, hanem mint bizonyságtevő is. Alkalmat kaptam arra, hogy megosszam a gyülekezettel életemnek azon részletét, amelyben egyértelmű vezetést kaptam az Úrtól, hogy hol akar látni és azon a helyen, mit kell tennem.
Nagy örömmel írhatom, hogy ezen gyülekezet falai és tagjai között bízott rám feladatot az Úr, amit igyekszem odaadóan, hűen elvégezni úgy most, mint a továbbiakban egyaránt!

Az ifiistentisztelet alatt nem csupán az ifi dics szolgálata emelkedett ki, akik ezúttal is remek, sokatmondó és pörgős dalokkal is készültek, de mindemellett felbuzdulhattunk az imádkozásra és döntő elhatározásokat is hozhattunk életünkre nézve a három tömör, de minél velősebb igei szolgálat alatt.
Az egyik üzenet, ami igazán megragadott, Nagy Róbertné Dózsa Anita gondolatai voltak a Szent Szellem által, aki Dániel könyvének 3. fejezetében leírt történetet tárta elénk. Az Isten iránt való megingathatatlan hűségre és szeretetre bátorított minket.
Ehhez hozzáfűzve pedig megfogott egy gondolata: „Vannak kéréseid melyekről bár hiszed, hogy megteszi, de ha nem tenné, akkor is szeresd Őt!”

Számtantalan kívánságot és kérést viszünk az Úr elé, de tapasztalataim alapján, csak azokat engedi és adja meg nekünk, amelyek bár lehet, hogy eleinte fájdalommal járnak, végül mégis áldás származik belőlük! S nem is mutathatná ki jobban, felénk való szeretetét, minthogy áldásaiban úszkálhatunk!
Továbbá mélyen elgondolkodtatott Varga Róbert szolgálatából, Pál és Szilász története. Hiszen veréseket szenvedtek el, kétes pillanatokba kerültek, ám ezek mégsem voltak okok arra, hogy ne dicsérjék az Urat vagy, hogy ne álljanak meg és imádkozzanak. Ők megmaradtak az Úrban és alávetették magukat Isten akaratának! Ők komolyan vették feladatukat. Ez alól pedig mi se vagyunk kivételek!

Befejezésként egy gondolatot szeretnék még megemlíteni, mely Bordi Róberttől volt hallható. Így hangzik: „Sose felejtsd el a sötétségben, hogy mit mondott neked a világosságban!”
Mélyen tudtam azonosulni e gondolattal. Talán azért is fogott meg annyira, mert életemnek egy részlete, melyben nehéz döntéseket kellett meghoznom, ezzel fejezhető ki a leginkább!

Az elkövetkező időben sem felejtkezem el az ifit és a gyülekezetet imában hordozni, mert bár az Úr találhatott volna alkalmasabb személyeket e ifiistentisztelet megvalósítására, mégis nekünk adta meg a lehetőséget, hogy együtt épüljünk, erősödjünk és magasztaljuk Őt, aki mindent tökéletesen egybeszerkesztett!

Vigh Vivien

Események

Május 2016
H K Sz Cs P Szo V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Ki van jelen?

Oldalainkat 67 vendég és 0 tag böngészi