Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_rokcandy, 1
 • Error loading component: com_rokcandy, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_rokcandy, 1
 • Error loading component: com_rokcandy, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_rokcandy, 1
 • Error loading component: com_rokcandy, 1
 • Error loading component: com_rokcandy, 1
 • Error loading component: com_rokcandy, 1
 • Error loading component: com_users, 1
 • Error loading component: com_rokcandy, 1
 • Error loading component: com_rokcandy, 1
 • Error loading component: com_rokcandy, 1
 • Error loading component: com_rokcandy, 1
 • Error loading component: com_rokcandy, 1
 • Error loading component: com_rokcandy, 1

Legfrissebb hireink és eseményeink

 

Hálaadás

A hálaadás olyan dolog, amit nem lehet időszakokra, bontani. A hálaadás az nem egy dolog amit, időnként csinálni, kell, mert az Úr azt várja, hogy hálásak legyünk. A hálaadás az, amiben élnünk kell, az hogy bármi jön, nem elégedetlenkedünk, hanem hálát tudunk adni, azért hogy az van ami, vagy az történt, ami történt.

Sokan félre értik azt, hogy mindenért hálát kell adnunk! Többször is előfordult már velem, hogy amikor előkerült a téma, hogy „mindenért” hálát kell adni, akkor megkérdezték, hogy hogyan adhatnánk hálát, a rossz dolgokért?! Nos, ez bennem is nagyon sokáig bennem volt, de miután sok olyan dolog történt, amiből hatalmas problémák, esetleg halál is lehetett volna, és mégis „kevéssel” úsztam meg, az volt az első, hogy megköszöntem Istennek, hogy nem történt nagyobb baj.

Tehát az, hogy mindent meg kell köszönni nem arra vonatkozik, hogy a rosszat kell megköszönni, amit kaptunk, vagy ami történt, hanem hogy nem lett még rosszabb a helyzet! Nyilván mindenkinek életének része a hálaadás, mivel az ige is írja, hogy hálaadással tárjátok fel kéréseiteket. Ha ezt a logikát követem, akkor minden imát hálaadással kezdünk ELVILEG. Pontosan ezért sokan úgy gondolják, hogy felesleges külön hálaadó istentiszteletet, vagy napot tartani. De ha ezt a logikát követjük, akkor gyülekezetbe se kell járni, mert otthon is tudjuk az Urat dicsérni, és tudunk imádkozni és bibliát olvasni is.

A hálaadó napok és ünnepek arra kellenek, hogy az emberek, a gyülekezetek együtt adjanak hálát, együtt emlékezzenek meg, az addig eltelt időről és az ígéretek beteljesüléséről. Ezek a hálaadó napok legalább olyan fontosak, mint az, hogy vasárnaponként elmenjünk a gyülekezetbe. Fontos, hogy ne csak azért adjunk hálát, aminek örülünk, hanem azért is amiket megkaphatunk, ha Istenre figyelünk. Sokszor kell emlékeznünk olyan dolgokra, amikért hálásnak kéne lennünk, de lehet, hogy már el is felejtkeztünk róla.

A hálaadó istentiszteleteken álltalába eszünkbe juttatja az Úr, hogy mennyire hálásak lehetünk, azért amink van. De ezek a hálaadó napok, ünnepek, nem pótolják a mindennapi, hálaadást, ezért arra szeretnélek én is kérni benneteket, hogy Hálaadással tárjátok fel kéréseiteket!

ifj. Bordás Tibor

Kegyelem

Mielőtt belekezdenék írásomba, leszögezném, hogy tisztában vagyok vele, hogy a kegyelmet sok helyen félreértik. Lehet, hogy azt mondod, ismered a kegyelem tanításokat és a legalapabb dolognak tartod, amit ismernie kell egy kereszténynek. Valójában csak töredékét ismerjük az Istentől felkínált kegyelemnek, habár benne mozgunk és élünk, mégis nagyon sokszor és sokan berögzülten és vallásosan gondolkozunk és cselekszünk. Nem a szeretet által működő hit mozgat minket.

Rendben, akkor tehát azt akarom mondani, hogy kegyelem alatt bármit megtehetünk: dorbézoljunk, folytathatjuk tovább a test szerint való életet, élhetünk a bűneinkben, hiszen ha hitre jutottunk az üdvösségünket nem veszíthetjük el?!

Figyelj, nézzük meg mit mond erről az Írás: Az üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet látunk, az nem reménység /Róma 8:24/.

Az a célom az írásommal, hogy a kegyelemről szóló beszéd még inkább állhatatos hitet ébresszen benned. Ebben a hitben futunk, ez a hit nem csak beszél, hanem állandóan mozog és cselekszik. A hitben való futás egy maratoni futáshoz hasonló. Szeretném, ha nem úgy tekintenél erre a futásra, hogy Isten kegyetlen és mindent a saját erődtől vár.

Szeretném, ha a futáshoz az erőt és a motivációt abból merítenéd, ami a kereszten és a feltámadásban történt. Ha a valláshoz tértél meg, valószínűleg nem tudod milyen kegyelemben futni. Ha elfáradtál, emlékezzél meg hogyan hívott ki a mocsokból az Úr. Aki pedig úgy gondolja, hogy a kegyelem azt jelenti, hogy cselekedhetjük tovább a bűnt, hisz minden bűnünk meg van már bocsátva előre; az ilyen ember nem találkozott még a kegyelemmel, nem is bánta meg a bűnét és nem jutott még valódi hitre.

Ezekről mondja Júdás a levelében: Belopózkodott ugyanis közénk néhány olyan ember, akik eleve ki voltak írva az ilyen ítéletre, istentelenek, kik Istenünk kegyelmét kicsapongásra váltják át (Károli: bujálkodásra fordítják), és a mi egyedüli Parancsolónkat és Urunkat, a Krisztus Jézust megtagadják /Júdás 1:4/.

Ellenben az igaz hívő, ha a kegyelemről hall, új felismerésre tér, ami a bűnei elhagyására és Krisztus-központú életre készteti.

Szükségesnek éreztem leírni a fenti sorokat, hogy úgy tudjak írni a kegyelemről, ahogyan én megtapasztaltam. Remélem az írásommal sikerül felnyitnom a szemed az Istentől felkínált kegyelemről, Jézus Krisztusról.

Merthogy a kegyelem Őbenne testesül meg. Mert ezek a kezek, amelyek a szíved ajtaján kopognak, át vannak szúrva. Ő veled akar vacsorálni és megmutatni mit tett érted. A kegyelem azt jelenti, hogy az Atya a Fia igazságát neked tulajdonítja, a te bűneidet és a bűneidért megérdemelt büntetést pedig elvette tőled a Fiú és önmagára vette. A kegyelmet, és ami benne foglaltatik, nem lehet tettekkel kiérdemelni (saját érdemből), mert akkor nem Krisztustól lenne az üdvösségünk, hanem a mi erőnkből. Ekkor lehetne mivel dicsekedni, de a dicsekvés kizáratatott. Csak is hit által nyerhető el az üdvösség.

Ha azt gondolod jó úton vagy, mert megtartod Jézus szavait, próbálsz a Biblia szerint élni, minden vasárnap ott vagy a gyülekezetben és szolgálsz, jól teszed. De ha azt gondolod azért vagy igazságos, mert ezeket cselekszed, rosszul gondolod.

Istent nem lehet megvesztegetni és azt mondani neki: Nézd én mindent megtettem, igazíts hát meg! Nem fogja semmibe nézni a bűnös dolgainkat cserébe, azzal hogy jó tettekkel kijavíthatjuk. Ez a mohamedán vagy katolikus gondolkozás. El kell jutni arra a pontra, amikor a saját magadba vetett hitet megtagadod (ez az amikor Jézus azt mondja: tagadjátok meg magatok) és minden hitedet Jézus Krisztusba veted, szó szerint eldobod az életet magadtól és Jézushoz dobod oda. Hadd mutassam be azzal, ahogy ez velem történt meg:

Ha találkozol Isten kegyelmével, ráismersz arra, pontosabban a Szent Szellem felfedi előtted, hogy minden tetteddel, szándékoddal és gondolatoddal kivívtad Isten mindent elsöprő haragját és felismered, hogy lehetetlen bármiféle tettel is elkerülni az Isten haragját, amelyet kiérdemeltél. Ugyanakkor a Szent Szellem bemutatja neked Jézus Krisztust, az Istennek a Fiát, aki az Atya haragja és teközéd állt be. Ebben megmutatkozott az Atya igazsága és szeretete. Igazsága, mert a bűn nem maradhat büntetés nélkül, és az Igaz Bíró bosszút állt ezért.

Szeretete, ugyanis az Atya a Fiát mindennél jobban szerette, Krisztus egész életében gyönyörködött. Az Ő arca csak a Fiára mosolygott és csakis benne lelte kedvét.

És értem, mint utolsó hazug és képmutató, értem, aki csak azt érdemeltem volna, hogy eltöröljön az élők sorából és a nevemet is kitörölje, énértem az Ő szeretett Fiáról, akit mindenkinél jobban szeretett, levette az arcát és nem tekintett Rá. A Fiú látta, hogy az Atya levette őróla a csak benne gyönyörködő és mosolygó tekintetét, majd látta, hogy az Atya összes izzó haragja őrá súlyt le. Az Atya nem minket büntetett meg, nem minket, akikben soha nem lelte az örömét, hanem arra sújtott le, aki a legdrágább volt Neki.

De miért vette le az Atya a tekintetét az Ő szeretett Fiáról? Érted és értem tette, akik önző módon csak magunknak éltünk, bosszantva Őt a bálványimádó életünkkel. Nem a semmiért tette, azért tette, hogy újra kapcsolatban legyünk vele. Mivel érdemeltem meg, hogy az Atya a Tökéletest sújtja az én ítéletemmel, és a Tökéletes miért vállalta ezt önként? Azért, mert szeret téged, szeretett már akkor, amikor bűnös voltál, és ezt nem szóban, hanem tettekben mutatta meg az egy igaz élő Isten: az Atya abban, hogy az Ő legféltettebb kincsére, a Fiára sújtott le az ítélettel, a Fiú abban, hogy önként ment fel a keresztre és vállalta, hogy bűnné lesz érted.

Amikor találkozol ezzel a szeretettel, ráismersz arra, hogy neked szükséged van erre a Szeretetre és nem tudnál Ő nélküle élni. Szívvel hiszed, hogy Krisztus az ítéleted önmagára vette, ezért a bűneid meg lettek bocsátva; és elhiszed, hogy Ő feltámadt és ebben a feltámadásban igazultál meg. Ezután Isten nem bűnösként tekint rád, hanem úgy, mint a Fiára: igaznak fogad el téged és gyönyörködik benned, ugyanis a Fiú igazságát látja benned.

És már nem az motivál téged, hogy mindenben meg kell felelni Istennek, hanem Isten tett téged igazzá cselekedetektől függetlenül, azért mert hiszel az Ő ígéretében, az Ő Igéjében, aki nem más, mint Isten egyszülött Fia, az Úr Jézus Krisztus.

Tudod, amikor ez a szeretet, Krisztus él benned, nem azért cselekszel jót, és nem azért mész a gyülekezetbe, nem ezért mész el egy ifi órára, mert egy külső megfelelésnek akarsz megfelelni, hanem azért, mert ez a szeretet tölti be az életed, és Ő cselekszik rajtad keresztül. Ezután azért keresed a testvéreket, mert ismered ezt a szereteted és nem tudod magadban tartani, mert ez a szeretet szorongat téged. A kegyelemben megszűnt a régi életed es új életet kaptál, ebben az életben pedig hit által élsz Krisztusban. Azért hagyod el a függőségeid, azt, amiben eddig éltél: a testi örömszerzést, mert Krisztusban összehasonlíthatatlanul jobbat találtál!

Minek nekem az ezer éves Zsiguli, ha tűzpiros Ferrarival is járhatok?! Minek nekem az ideig-óráig tartó öröm, ha Krisztusban örök boldogságra leltem? Ezután megkérdezik tőled, ki tett téged boldoggá, mi a te szórakozásod? Az én szórakozásom és örömöm Jézus Krisztus. És ez a beszéd bolondság a világ számára, számomra viszont az ÉLET. Ez az újjászületés vagy felülről való születés. Minden, ami Krisztusé az a tiéd lett. A kegyelem nem ígér földi sikereket, földi kincseket, ellenben ahol gyűlölnek, ott szeretni tudsz, ahol nincs megbocsátás te megbocsátasz, ha tönkrement a házasságod Krisztus azt is visszaállítja, mert a kegyelemben nem téged nyomnak el, hanem te uralkodsz a Krisztusban a problémákon. És ha nem sikerül valami, amit meg szerettem volna tenni, nem aggodalmaskodok és vádolom Istent, hanem teljes bizonyosságom van, hogy Ő MELLETTEM van, a SZELLEME ÉL BENNEM. És ha nem is sikerült az, amibe belefogtam Ő akkor is velem van, ha elesek Ő akkor is mellettem áll, ha hűtlenné váltam Ő akkor is hű marad, mert magát meg nem tagadhatja.

Végezetül a Róma 8 második felével zárnám soraim. Figyelmesen olvasd el, minden egyes szavát gondold végig, hogy mit is üzen neked a Szent Szellem, engedd, hogy élővé és hatóvá tegye az ige betűit, hogy ne betű legyen többé, hanem a VALÓSÁG (igazság).

Ugyanígy jön még a Szellem is segítségére erőtlenségünknek, mert azt, hogy mit imádkozzunk, és hogy azt hogyan kell tennünk, nem tudjuk, de maga a Szellem jár közben értünk hangtalan sóhajtásokkal. Az pedig, aki a szíveket fürkészi, tudja, mi a Szellem törekvése, mert ő Istenhez igazodva jár közben a szentekért. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden összedolgozik a javukra, miután az [Isten] előzetes terve szerint [való kifejlődésre] hívattak el. Mert akiket eleve felismert, azokat a [többiektől] eleve különválasztotta, hogy ugyanazt az alakot viseljék, amelyet az ő Fia, hogy így Isten Fia sok testvér között az elsőszülött legyen. Akiket pedig eleve különválasztott, azokat el is hívta, akiket elhívott, azokat igazságosakká tette, akiket igazságosakká tett, azokat mégis dicsőítette. Mit is fűzhetünk még ezekhez? Ha Isten értünk, ki tehet ellenünk? Aki saját Fiát nem kímélte, hanem érettünk, mindnyájunkért odaadta, hogyan ne adna kegyelemből vele együtt mindent minekünk? Ki emelhet vádat Isten kiválasztottjai ellen? Isten, aki igazságosságot ad? Ki kárhoztat? A Felkent Jézus, aki meghalt, sőt aki feltámadott, aki Isten jobbján van, aki közben is jár érettünk? Ki szakíthat el minket a Felkent szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongatás, üldözés, ínség, mezítelenség, veszedelem vagy kard? Mint ahogy írva is van „Érted egész nap ölnek minket, annyiba vesznek, mint vágójuhokat." Ám mi mindezekben győzteseknél is többek vagyunk azon keresztül, aki minket megszeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem elkövetkezők, sem hatalmak, sem magasságban, sem mélységben [lakók], sem semmi más teremtés sem képes elszakítani minket Isten szeretetétől, melyhez Urunkban, a Felkent Jézusban [jutottunk]. /Róma 8:26-39/

 

Nagy Márk

 

Ki van jelen?

We have 17 guests and no members online